MATURITA Z MATEMATIKY


Matematické triky

Násobenie: Možno Vás to prekvapí, ale okrem spôsobu ako my počítame existuje aj iné metódy a postupy. Ukážeme si ako sa dáju pomocou kreslenia čiar a sčitovania vynásobiť akékoľvek čísla. Ďalej si ukážeme rýchlu metódu na vynásobenie dvojciferných čísiel.

Kliknite na animáciu pre posun ďalej. Pre zväčšenie stlačte Ctrl + Shift + F alebo použite tlačitko s krížikom.

Prvá metóda je vhodná predovšetkým na kontrolu. Pretože by bežnej kontrole máme tendenciu prehliadať a opakovať rovnaké chyby. Ale šanca, že spravíme chybu v odlišných metódach je oveľa menšia. A existuje rada podobných techník známych pod názvom "Vedic Math" pôvodom z Indie.

Uveďme si ešte príklad ako je možné, že metóda čiar funguje. Takže ak chceme vynásobiť napríklad čísla:
67 * 28
To sa dá tiež zapísať ako:
(60 + 7) * (20 + 8)
1200 + 480 + 140 + 56
Po roznásobení sme dostali jednotlivé kôpky, ktoré by vznikli ako priesečníky. Takže v podstate rozložíme sčítanie na menšie časti a tie na konci zložíme.


© Matematika.6f.sk