MATURITA Z MATEMATIKY


Vzťahy medzi goinometrickými funkciami

Zadanie: Definujte vzťahy medzi základnými goinometrickými funkciami

Riešenie: Vzorce:
cos2(x)+sin2(x)=1
tg(x).cotg(x)=1
tangens
kotangens

sin 2x=2sin(x).cos(x)
cos 2x=cos2(x)-sin2(x)
sin(-x)=-sin(x)
cos(-x)=cos (x)
tan(-x)=-tan(x)

30° 45° 60°
pí/6 pí/4 pí/3
sin 1/2 √2/2 √3
cos √3/2 √2/2 1/2
tan √3/3 1 √3

Príklad:

vypocet=
=vypocet=
=vypocet=
=vypocet=
=vypocet=
=vypocet=
=vypocet=
vypocet


gabo6661
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain