MATURITA Z MATEMATIKY


Vitajte

Táto stránka ponúka vysvetlenie učiva matematiky spolu s riešenými a neriešenými príklady. Zameriava sa hlavne na stredoškolskú matematiku, respektíve maturitu. Každá maturitná téma je v samostatnej kapitole.
Postupne sem budeme pridávať ďalšie maturitné témy, preto pravidelne sledujte našu stránku.
Pre zasielanie noviniek na stránke sa môžeťe zaregistrovať. Vy si v prvom rade zistite maturitné otázky na vašaj škole, pre väčšinu škol platia tieto: Matematika maturitné otázky

Termín maturitnej skúšky

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v predmetoch:

 • 15. marca 2011 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
 • 16. marca 2011 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
 • 17. marca 2011 (štvrtok) – v predmete matematika,
 • 18. marca 2011 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v dňoch 14. – 19. apríla 2011 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.

Prehľad tém:

 1. Výroky
 2. Sústavy rovníc
 3. Kvadratické rovnice
 4. Objem a povrch
 5. Lineárne funkcie
 6. Kvadratické funkcie
 7. Exponenciálne funkcie
 8. Logaritmické funkcie
 9. Inverzné funkcie
 10. Goniometrické funkcie
 11. Grafy funkcií
 12. Priamka v rovine
 13. Dve priamky v rovine
 14. Kružnica
 15. Aritmetická postupnosť
 16. Geometrická postupnosť
 17. Pravdepodobnosť

Odkazy na podobné stránky

Pokiaľ na týchto stránkach nenájdete to, čo hľadáte, môžete skúsiť svoje šťastie a prejsť sa ostatnými matematickými stránkami:

 • Matematické fórum — Tu sa môžete spýtať všetko, čo potrebujete.
 • Cifrikova matematika — Vybrané seminárne práce a domáce úlohy z matematiky študenta UK PedF Praha. Nájdete tu skôr vyššiu matematiku.
 • Matematika online — Ďalší rozsiahly web o matematike. Niektoré časti webu sú spoplatnené.
 • Mat. olympiáda — Súťaž pre priatelov matematiky.
 • Blog učiteľa mat. — Blog učiteľa matematiky a informatiky(Mgr. Stanislav Jireček)

gabo6661
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde