MATURITA Z MATEMATIKY


Vitajte

Táto stránka ponúka vysvetlenie učiva matematiky spolu s riešenými a neriešenými príklady. Zameriava sa hlavne na stredoškolskú matematiku, respektíve maturitu. Každá maturitná téma je v samostatnej kapitole.

Prehľad tém:

 1. Výroky
 2. Sústavy rovníc
 3. Kvadratické rovnice
 4. Objem a povrch
 5. Lineárne funkcie
 6. Kvadratické funkcie
 7. Exponenciálne funkcie
 8. Logaritmické funkcie
 9. Inverzné funkcie
 10. Goniometrické funkcie
 11. Grafy funkcií
 12. Priamka v rovine
 13. Dve priamky v rovine
 14. Kružnica
 15. Aritmetická postupnosť
 16. Geometrická postupnosť
 17. Pravdepodobnosť

Odkazy na podobné stránky

Pokiaľ na týchto stránkach nenájdete to, čo hľadáte, môžete skúsiť svoje šťastie a prejsť sa ostatnými matematickými stránkami:

 • Matematické fórum — Tu sa môžete spýtať všetko, čo potrebujete.
 • Cifrikova matematika — Vybrané seminárne práce a domáce úlohy z matematiky študenta UK PedF Praha. Nájdete tu skôr vyššiu matematiku.
 • Matematika online — Ďalší rozsiahly web o matematike. Niektoré časti webu sú spoplatnené.
 • Mat. olympiáda — Súťaž pre priatelov matematiky.
 • Blog učiteľa mat. — Blog učiteľa matematiky a informatiky(Mgr. Stanislav Jireček)

© Matematika.6f.sk